Organizace šk. roku


Organizace školního roku 2023/24

Ve školním roce 2023/24 můžeme díky povolené výjimce pracovat opět v pěti samostatných třídách. Školu  navštěvuje  70 žáků, z toho dva žáci dojíždějí z Lesnice, jedna žákyně pak ze Zábřeha.

A jak to vlastně vypadá s rozdělením tříd  od září 2023 v základní škole ?

 I.třída: Mgr. Pavlína Kubíková, 1. ročník, 11 žáků,

II.třída: Mgr. Veronika Císařová, 2. ročník, 21 žáků,

III.třída: Mgr. Olga Hojgrová, 3. ročník, 20 žáků,

IV.třída: Mgr. Helena Kantorová, 4. ročník, 9 žáků,

V.třída: Mgr. Jana Řeháková, 5. ročník, 9 žáků.

V základní  škole působí tři asistentky: asistentky pedagoga v 1. ročníku Hana Fojtová a ve 3. ročníku Eva Poislová a školní asistentka ve 2. ročníku Andrea Švestáková.

Školní družina má už spoustu let dvě oddělení. 1. oddělení řídí paní vychovatelka Pavla Novotná, ve 2. oddělení je „velitelkou“ Bc. Kateřina Klepperová. Práci školnice vykonává  Marcela Kratochvílová.

V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Eva Gronychová a učitelky Pavlína Jílková, Lenka Wasikiewicz a Eva Šolková.

I zde v tomto školním roce působí dvě asistentky: asistentka pedagoga Ing. Vladimíra Václavková a školní asistentka Markéta Petříková.

Kolektiv hezky doplňuje školnice Jitka Bucherová.

Mateřskou školu bude navštěvovat v tomto školním roce od září 39, od ledna pak 41 dětí.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny Miluše Dušková  a kuchařky Ilona Augustinová a Lýdie Sitová.  V kuchyni se vaří denně  cca 100 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 21 obědů závodního stravování a dále pak obědy pro cizí strávníky.

 

 

Aktuality


MŠ - Canisterapie v MŠ

09.06.2024

Do MŠ přijede lektorka s pejskem v rámci Canisterapie. V pátek 14.6.2024 v ...

MŠ - Úplata za školné v měsíci srpnu

03.06.2024

Vážení rodiče,vzhledem k přerušení provozu v MŠ v době letních prázdnin je úplata ...

MŠ - Plavání 4.6.,11.6.,18.6.,25.6.2024

19.05.2024


MŠ - Adaptace nově přijatých dětí do MŠ

18.05.2024

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ. Od 22.5.2024 si mohou nově přijaté děti s ...

MŠ - Provoz MŠ v době letních prázdnin

02.05.2024

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 8.7.2024 do 16.8.2024.  Prosím ...