INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:  

▪  zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,

při pobytu ve škole v přírodě

• toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku,

 
   

 

▪  obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.

▪  vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

▪  ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže, 

▪  osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

▪  děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, ▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

—  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:

▪  Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. 

▪  Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

o Ve střediscích volného času se nově zvyšuje maximální počet osob, které se mohou účastnit konzultace nebo vzdělávání konané ve skupině tak, že může být nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech; již je možné využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy, bylo zrušeno přísnější pravidlo pro nošení respirátorů (nově se zde uplatní obecné podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest).

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není stanovena povinnost dokládání testování.

Pouze pro informaci dodáváme, že byly sjednoceny a rozšířeny podmínky pro účast na společenských a volnočasových aktivitách a pro vstup do vnitřních prostor v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb tak, že například postačuje čestné prohlášení o testování antigenním testem od zaměstnavatele nebo ze školy obecně se lhůtou 72 hodin.

—  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám škol v přírodě s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění frekvence antigenního testování ze 72 hodin na jedenkrát za 7 dní.  Reálně tedy postačuje jeden test při odjezdu a pak se naváže běžným testováním ve škole.  

 

MŠMT dále informuje k distribuci antigenních testů: o Dne 8. června 2021 bude zahájena do všech krajů distribuce další dodávky antigenních testů Sejoy pro pokrytí potřeby testování v období od 14. do 30. června 2021. Tato dodávka testů plně zohledňuje požadavky jednotlivých škol a školských zařízení uplatněné v rámci mimořádného dotazníkového šetření COVID 4 (realizováno od 31. května 2021 do 2. června 2021). Předpokládáme tedy, na rozdíl od květnových distribucí, že všechny testy budou školami a školskými zařízeními převzaty.

 

—  Mimořádná opatření budou zveřejněna ZDE.

 

 

MŠMT 7. 6. 2021

Aktuality


MŠ - Přírodní zahrada v MŠ Leština

12.05.2021

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s realizací přírodní zahrady. V r ...

MŠ - prázdninový provoz

20.04.2021

Vážení rodiče, MŠ bude o velkých prázdninách v pr ...